Voetreflex

Voetreflex          voeten

Reflexologie is een behandelingsmethode met een rijke historie.
De oude Egyptenaren waren al bekend met de heilzame werking van voetmassages.
Op de oude Egyptische papyrustekeningen van 2500 v.C. zijn geneesheren te zien die de handen en voeten van cliënten behandelen.
Reflexologie is een massage en drukvorm voor handen en voeten. Op de handen en voeten bevindt zich een groot aantal reflexpunten, die overeen stemmen met de organen van het lichaam.
De Voet Reflexzone Behandeling gaat er van uit, dat alle belangrijke organen, zenuwen en klieren, in het menselijk lichaam corresponderen met reflexzones van de voeten.
Met de duimen en vingers wordt op het reflexzone gebied een lichte druk uitgeoefend, waarbij de duim wel op de plaats blijft, maar een draaiende bewegingen maakt.
Tijdens en na de Reflexologie behandeling zien we dat de doorbloeding en het algeheel functioneren van één of meerdere organen toeneemt of verbetert.
Ook spanningen binnen bepaalde gebieden worden verminderd, terwijl bestaande blokkades geheel of gedeeltelijk worden doorbroken.
Juist deze blokkades zijn vaak de oorzaak van lichamelijke en geestelijke klachten.
Bijna alle lichamelijke en geestelijke klachten kunnen verholpen worden.
.
De bedoeling van voetreflex massage is om de harmonie tussen lichaam en geest in balans te brengen door middel van het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.
De aandacht zal gaan naar die punten die gevoelig zijn.
Allerlei klachten zoals b.v. hoofdpijn, allergieën, rugpijn, slapeloosheid etc. verminderen of verdwijnen daardoor.
Bovendien brengen deze massages een diepe ontspanning teweeg.
Na een massage voelt u zich dan ook vitaler, fitter en meer relaxed.

Duur van een behandeling is circa 1 uur

              .
Het doel:
Door middel van het masseren en druk uitoefenen op de reflexzones op de voeten komt het lichaam in een zodanige ontspannen toestand (homeostase) dat het in staat is afvalstoffen af te voeren en blokkades op te heffen; het begin van het genezingsproces
Voor wie is voetreflexzone therapie bedoeld:

•   Iedereen met lichamelijke en emotionele klachtenklachten
•   Iedereen zonder duidelijke klachten maar die behoefte heeft om zich goed te ontspannen
en afvalstoffen af te voeren, voordat men wel klachten krijgt.
•   Voetreflex is zowel bedoelt voor kinderen, volwassenen en ouderen.