Tenen lezen

 Wat is tenen lezen

Tenen lezen

Tenen lezen is een methode om het karakter en het gedrag van mensen te analyseren door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren.

TENEN LEZEN is ontwikkeld door journalist en ex-radioman Imre Somogyi. Samen met zijn vrouw Margriet interviewde hij in vijftien jaar honderden mensen op stranden, in sauna’s en waar zich verder maar de gelegenheid tot tenen kijken voordeed. Geleidelijk aan ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden, en de karakters en gedragingen van mensen.
De vorm van tenen krijgt een mens mee, echter de stand en de vorm van de tenen wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat, en hoe je karakter in elkaar zit.
Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend en produceren dan een “laat maar zitten” houding. Zo staat b.v. een forse grote teen voor een sterk verbaal vermogen; iemand met afgeronde tenen is tactisch en vriendelijk, maar iemand met hoekige tenen communiceert recht voor de raap.
Vaak wordt gezegd dat slechte voeten en kromme tenen veroorzaakt worden door te krap zittende schoenen. Dat is ongetwijfeld waar, maar als mensen slecht zittende schoenen accepteren omdat die in de mode zijn, dan zegt dat alles over de drager of draagster en niets over de schoenen, behalve dan dat ze niet voor comfort gemaakt zijn.
Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen) staat symbool voor iemand die zich confirmeert aan wat anderen vinden. Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme tenen. De auteur van het boek TENEN LEZEN had de gelegenheid in Centraal Afrika rond te reizen en kwam tot de toen voor hem opzienbarende conclusie dat, zwarte mensen die nog nooit schoenen hadden gedragen ook erge krommen tenen kunnen hebben. Bij navraag bleek het daar ook steeds om mensen te gaan die zich lieten “inpakken”.
Mensen met kromme (hamer- en klauwtenen) accepteren druk van buitenaf en laten hun eigen energieën afvloeien. Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder drukken.

Wat kun je met TENEN LEZEN

–      Ten eerste kun je jezelf beter leren kennen, als je tenen kunt lezen.
–      Je kunt je eigen ontwikkeling volgen, en zien hoe je reageert op je omgeving.
–      Je kunt je eigen mogelijkheden, je sterke kanten en je minder sterke kanten goed onder de loep nemen.
–      Je kunt gemakkelijk zien hoe het op emotioneel gebied met je gesteld is.
Als de nagels van je grote tenen horizontale ribbels vertonen, betekent dit dat je emotioneel getroffen bent door; iets dat gebeurde, tegen je gezegd werd, of dat je overkwam. Geen horizontale ribbels betekent dat je in een stabiele periode zit. Veel diepe horizontale ribbels laten zien dat je in het emotionele vlak sterk gereageerd hebt, of door elkaar geschud bent.
TENEN LEZEN kan een hele goed hulp zijn bij de opvoeding. omdat: ouders kunnen onderkennen wat hun kind wel en niet kan accepteren – waar de sterke punten liggen – waar een accent in mogelijkheden of onmogelijkheden ligt.
Omgekeerd kunnen kinderen hun ouders beter leren begrijpen, als ze zien hoe hun karakter en gedrag in elkaar steekt.
Niet dat je het allemaal al niet weet, maar als door TENEN LEZEN bevestigd wordt wat je al vaag weet, leidt een dergelijke bevestiging tot extra begrip en een betere verstandhouding. Verder is TENEN LEZEN een goede hulp bij het opbouwen van relaties in werk en privé-omgeving.
Je kunt in een oogopslag aan iemand zijn of haar tenen zien, of iemand je wel of niet ligt. Bij het werken met mensen die zich slecht of helemaal niet kunnen uiten, is TENEN LEZEN een uitstekende hulp.
In de omgang met jonge kinderen en geestelijk gehandicapten is, TENEN LEZEN gebleken waardevol te zijn. Je weet meteen al een heleboel, als je de tenen leest van mensen die je niet laten weten hoe hun karakter en gedrag in elkaar zit.