Aardstralen / Curry

Aardstralen en wateraders het zijn negatieve stralingen. Een waterader is een ondergrondse stroom die in rechte of grillige banen onder de aardoppervlakte stroomt. Door de stroming die langst de aardkorst schuurt ontstaat er negatieve straling naar het aardoppervlak. Ondergronds kan ook stilstaand water voorkomen zoals ondergrondse meertjes.
Als dit het geval is dan is er bijna geen gevaar voor de gezondheid, of de plek waar men werkt of slaapt.
Echter wanneer deze aders stromen geven ze een radioactieve straling door die vrijkomt uit de breuklijnen van de aardkorst. (Aardstralen) in samenloop met wateraders vormen vaak de beruchte kanker zone.
De wateraders lopen op verschillende dieptes over elkaar en dan komt er veel straling uit de grond op de plaats waar kruisingen voorkomen. Ligt nu z`n ader en curry lijn op een kruising van je slaapplaats of werkplaats dan zal dat een negatieve uitwerking hebben op je gestel.


Ook draaikolken /wellen komen voor en die verergeren het nog meer. Curry lijnen
Het is belangrijk om met name de Curry lijnen en aardstralen te traceren voor dat je een huis gaat bouwen, Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven zodat er chronische klachten kunnen ontstaan. Met name een kruising van curry lijnen en aardstralen in een slaapkamer levert veel problemen op. De meeste klachten komen dan ook voor op deze plaatsen waar ze elkaar raken. Op die plaatsen is de frequentie vaak erg hoog en belastend. Hartman lijnen zijn een ander soort aardstralen. Deze zijn minder agressief maar versterken zich in combinatie met water en Curry lijnen.

Vanaf het middelpunt van de aarde komt straling naar boven met name een kruising van Curry lijnen, Hartmann lijnen en Wateraders. Daarom is het belangrijk om met name de Curry lijnen en wateraders te traceren voor dat je een huis gaat bouwen, Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven zodat er chronische klachten kunnen ontstaan, vooral als deze lijnen in een slaapkamer aanwezig zijn. Omdat men toch 6 tot 8 uur per nacht op bed ligt. De meeste klachten komen dan ook voor op plaatsen waar Curry lijnen en de Hartmann-lijnen de straling van de wateraders raken. Op die plaatsen is de frequentie vaak erg hoog en belastend. Het is een raster dat ongeveer 7 tot 8 meter uit elkaar ligt maar dan onder een hoek van 45 graden met een breedte van 20 tot 80 cm.

De Hartmann-lijnen gaan van Noord naar Zuid en van West naar Oost. Het Hartmann net is een magnetisch netwerk dat overal om de aarde ligt. Op kuispunten hebben deze lijnen een sterke straling. Dit wordt nog in sterke mate verhoogd als deze zich kruisen met ondergrondse wateraders of soms in de lengte richting van ondergronds water lopen. Ze vormen een raster waarvan de lijnen ongeveer 2,20 m uit elkaar liggen en hebben een breedte van 15-25 cm. Hartmann lijnen zijn een ander soort aardstralen ze zijn minder agressief maar versterken zich wel in combinatie met wateraders en Curry lijnen. Voor de gezondheid is het super vernietigend.

Leylijnen

Leylijnen zijn energie banen van de aarde en zijn verspreid over de hele wereld. Waar de Leylijnen samen komen zijn de plaatsen extra krachtig, deze plekken worden Leycentra`s of krachtplaatsen genoemd. Vaak worden hier dan ook kerken, piramides of tempels op gebouwd. Ook de Maya tempels in Yucatan, de piramides van Gizeh zijn op deze Leylijnen gebouwd. Ze kunnen zelfs in u eigen woonplaats aanwezig zijn .